…Lenovo IdeaPad G480 Board code: LG4858 uma mb 11291-1 48.4sg15.011 BIOS HW code: – Bios Download Bios file Lenovo Ideapad G480 LG4858 UMA Download Clear me LG4858 uma mb 11291-1…

…Boardview ASUS B53 FZ Boardview ASUS B53E-S FZ Boardview ASUS B53V FZ Boardview ASUS B551LG 2.0.fz Boardview ASUS B80A FZ Boardview ASUS B80A MB 1.0.fz List 2 Boardview ASUS BU401LA…